Polski  USA  Deutsch 
Jesteś w tej chwili anonimowy  -  zaloguj
: Nazwisko:   Imię:  

Strony polecane - linki
inne strony warte odwiedzenia
Klikając tutaj możesz zgłosić niedziałający link lub zaproponować nowy.

Strony rodzinne


Kielakowie Kielakowie.pl
Strona genealogiczna Rodu Kielaków i spokrewnionych.
Historia Rodu to ludzie - dlatego staramy się zebrać na tej stronie jak najwięcej opowieści o osobach noszących nazwisko Kielak, ale też o osobach, których Przodkowie tak się nazywali. Oni wszyscy wspólnie tworzą naszą przeszłość.
WikiKielakowie Media Wiki Kielakowie.pl powstała z myślą o umożliwieniu użytkownikom dzielenia się posiadaną wiedzą o swoich przodkach. Pozwoli ona również na przeglądanie bardziej szczegółowych informacji na temat osób i miejsc związanych z naszym drzewem genealogicznym. Jeżeli zarejestrujesz się na Wiki Kielakowie.pl i otrzymasz odpowiednie uprawnienia, będziesz miał dostęp do edycji i dodawania artykułów.

Korycki Korycki i Kiliś
Genealogia Rodów Koryckich i Kilisiów.

Warzyńscy Warzyńscy/Ważyńscy

"Prace nad genealogią Warzyńskich/Ważyńskich rozpoczęliśmy w 2004 roku."
Lewowicki Lewowiccy
"Witamy wszystkich odwiedzających stronę Rodziny Lewowickich, oraz spokrewnionych. Liczymy, iż odnajdując na drzewie genealogicznym siebie lub swych krewnych, staniecie się Państwo jego współautorami."

Łaskarzewski Łaskarzewscy
"Witamy na stronie genealogicznej Rodziny Łaskarzewskich i spokrewnionych. Strona ta ma być przyczynkiem do pełnej genealogii Rodziny. Liczymy, iż odnajdując na tych stronach siebie lub swych krewnych, staniecie się Państwo jej współautorami. "

polesiaczar
Acheson - My Genealogy.

polesiaczar
Kirkpatrick - My Genealogy.

polesiaczar
Rodevensky - My Genealogy.

polesiaczar
Prola - My Genealogy.

polesiaczar
Tobolski - My Genealogy.

polesiaczar
Kramarik - My Genealogy.

polesiaczar
Rodevensky - My Genealogy.

polesiaczar
Bukowski - My Genealogy.

polesiaczar
Pavuk - My Genealogy.

polesiaczar
Lindner - My Genealogy.

polesiaczar
Bender - My Genealogy.

polesiaczar
Olejniczak - My Genealogy.

polesiaczar
Wojtalik - nasza genealogia

polesiaczar
Ozdoba - nasza genealogia

polesiaczar
Filipowicz - nasza genealogia

polesiaczar
Od Aadama i Ewy - genealogia Biblijna

polesiaczar
Thieme - nasza genealogia

polesiaczar
Bartkowski - nasza genealogia

polesiaczar
Rokita i spokrewnieni - nasza genealogia

polesiaczar
Ogurkiewicz - My Genealogy.

polesiaczar
Ackerman - My Genealogy.

polesiaczar
Sieradzki - nasza genealogia.

polesiaczar
Dunn - Our Genealogy

polesiaczar
Adamski - My Genealogy.

polesiaczar
Andryczka - My Genealogy.

polesiaczar
Barker - My Genealogy.

polesiaczar
Frankiewicz - Moja genealogia

webpark Rodzina Stankiewicz z Mazowsza
Strona Janusza Stankiewicza.
"Stronę poświęcam wszystkim osobom, z którymi mogłem się spotkać w swoim życiu, a także tym, których nie znałem, ale ich geny we mnie pozostały..."
Można tu znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji.

webpark Rodzina Barancewicz
"Strona poświęcona staremu szlacheckiemu rodowi Barancewiczów, przedstawiciele którego rozsiani są po całym świecie."


Stanicki.com Rodzina Stanickich
"Strona poświęcona genealogii rodziny Stanickich"


Lyczkowski Genealogy Lyczkowski genealogy
Strona poświęcona genealogii rodziny Łyczkowskich


Mapy

mapy Baza Miejscowości Kresowych
Bardzo przydatna strona!!! Wszystkie dane według stanu na lata 30-te XX wieku. Stan sprzed reformy administracji w roku 1938.
Baza zawiera spis ksiąg zawartych w zespole 618/2 z Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie wraz z numerami odpowiednich filmów w FamilySearch Library. Około 91 procent miejscowości jest zlokalizowanych na mapie przygotowanej na podstawie przedwojennych map Wojskowego Instytutu Geograficznego.

mapy Mapster-mapy archiwalne Polski
Jeszcze jedna strona z mapami i wyszukiwarką miejscowości
Baza danych ponad 100 tysięcy miejscowości umożliwia szybkie znalezienie wszystkich map, na których naniesione jest interesujące nas miejsce. Przeglądarka skorowidzów. Graficzne skorowidze do przeglądania siatki map i wyszukiwania sąsiadujących arkuszy. Zestawienia map. Tabelaryczne zestawienia zawierające najważniejsze informacje o mapach: rok wydania, rozdzielczość i wielkość pliku i inne.

mapy Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego
Niekomercyjny projekt udostępnienia skanów map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) w latach 1919 - 1939.

mapy Archiwum Map Zachodniej Polski
Archiwum map (nie tylko zachodniej Polski). Niekomercyjna składnica kartograficzna. Można tu znaleźć setki bardzo interesujących map.

mapy Historyczne mapy Davida Rumseya
Bardzo bogata kolekcja ponad 26000 map i zdjęć. Historyczne mapy świata, Europy, Azji, Afryki , Ameryki Północnej i Południowej. Zbiór może być wykorzystany w badaniach historycznych i genealogicznych.

mapy Rosyjskie mapy wojskowe (cyrylica)
Mapy topograficzne w skali 1:200000 (okres powojenny) głównie Azji, części Europy i Afryki. Ogółem 5788 map.

mapy Atlas Wilhelma i Joana Baleu z 1662 roku
Atlas Baleu, później zwany Atlasem Major został utworzony przez Joana Baleu, opublikowany zaś w roku 1635 przez jego ojca Wilhelma Janszoona Baleu pod nazwą Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus w 2 tomach w językach niemieckim, holenderskim, łacińskim i francuskim. W roku 1645 ukazał się w 4 tomach, zaś w 1662 roku, już jako Atlas Major, obejmował 11 tomów i zawierał 600 map oraz 3000 stron łacińskiego tekstu.

Genealogia

archiwum Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Materiały archiwalne zawierają cenne dokumenty z różnych dziedzin życia stanowiące podstawę do badań naukowych, genealogicznych oraz stosunków własnościowych na terenie miasta stołecznego Warszawy i Mazowsza...

agad Archiwum Główne Akt Dawnych AGAD
Wyszukiwanie ogólne opisów zespołów i jednostek archiwalnych. Wyszukiwanie obejmuje opisy materiałów archiwalnych na poziomie zespołu (baza SEZAM) oraz jednostki archiwalnej (inwentarze). Przeszukiwane są nazwy zespołów, dzieje twórców, krótki opis zawartości zespołów, nazwy serii, podserii, tytuły jednostek archiwalnych oraz hasła indeksowe. Wyniki wyszukiwania prezentują na początku wykaz odnalezionych zespołów, następnie jednostek archiwalnych.

arch_plock Archiwum Państwowe w Płocku
Akta stanu cywilnego parafii rzymsko - katolickiej w Płocku z lat 1867-1907. Strona w trakcie budowy.


polska.pl Polska.pl - dziedzictwo narodowe
Bardzo interesująca strona zawierająca różnorodny zbiór obiektów historycznych, który można przeglądać na wiele sposobów.
"Katalog typologiczny zawiera sklasyfikowane obiekty pod względem typu prezentowanego źródła. Katalog chronologiczny porządkuje je według daty ich powstania przyjmując wiek jako podstawową jednostkę czasu. Katalog tematyczny grupuje obiekty zgodnie z tematem, którego dotyczą".

geneteka Baza fotografii genealogicznej
Akty osobowe, certyfikaty szlachectwa, drzewa genealogiczne i inne.

geneteka Geneszukacz
Duża i ciągle się powiększająca baza danych genealogicznych z terenu Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy.

karta Indeks Karta
Indeks Represjonowanych
Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR

straty Straty
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.

IPN Instytut Pamięci Narodowej
Wykaz miejsc grzebania ofiar zbrodniczej działalności aparatu terroru w Polsce w latach 1944-1956

slownik_geograficzny Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
Wyszukiwarka miejscowości i ich opisów z lat 1880-1914

leksykon Leksykon ganealogiczny
Słownik jest działem Dynamicznego Herbarza Rodzin Polskich. Wielu haseł nie znajdziesz w żadnej encyklopedii a to co jest, często jest błędne (np. Wikipedia). Największy Słownik genealogiczny w polskim Internecie. Obejmuje hasła pojawiające się w starych dokumentach lub opracowaniach naukowych dot. genealogii i historii rodzin.

biblioteka Biblioteka ganealogiczna
Genealogiczna biblioteka cyfrowa.

webpark Podole Webpark
Wyszukiwarka genealogiczna

jezykoznawstwo Językoznawstwo
Bardzo ciekawa strona Grzegorza Jagodzińskiego poświęcona językoznawstwu. Można tu znaleźć między innymi słownik wyrazów zapomnianych.

polesiaczar Polesia czar
Bardzo ciekawa strona Grzegorza Jagodzińskiego poświęcona językoznawstwu. Można tu znaleźć między innymi słownik wyrazów zapomnianych.

polesiaczar
Genealogia Rodziny Grzybowskich.

polesiaczar Genealogia Rodziny Turek, Cymer i spokrewnionych

polesiaczar
Genealogia Rodziny Głogowskich.

polesiaczar
Genealogia Rodziny Ulężałka i spokrewnionych.

polesiaczar
Genealogia Rodziny Kuczyńskich i spokrewnionych.

polesiaczar
Genealogia Rodziny Kowalów i spokrewnionych.

polesiaczar
Hurst - My Genealogy.

polesiaczar
Genealogia Rodziny Sierzputowskich i spokrewnionych.

polesiaczar
Branch - My Genealogy.

pamietniki Pamiętniki włościanina
Bardzo interesujące pamiętniki Jana Słomki, byłego wójta w Dzikowie. Rzecz dzieje się w wieku XIX i pierwszej połowie XX
Tekst, z zachowaniem oryginalnej pisowni i interpunkcji, według:Słomka Jan, Pamiętniki włościanina, wyd.II Kraków, bez roku wyd. [1929], Towarzystwo Szkoły Ludowej